کابل فیبر نوری فایبرلند FTTH 2Core SM Out

محصول جدید

FTTH برای معماری شبکه های باند پهن فیبر نوری استفاده می شود. مهمترین مزیت ‎ FTTH این است که یک پهنای باند بالا ارائه می دهد و یک تکنولوژی قابل اعتماد و کارآمد است. FTTH با توجه به ارائه پهنای باند بسیار بالا ولی هزینه آن در تجهیزات شبکه بسیار بالا نیست. FTTH می تواند سرعت اتصال سریع تر و ظرفیت انتقالی بیشتر از twisted pair را ارائه دهد.

 

تماس بگیرید

سینگل مد LSZH
کابل فیبر نوری
Outdoor
Black
5*2
FTTH

FTTH برای معماری شبکه های باند پهن فیبر نوری استفاده می شود. مهمترین مزیت ‎ FTTH این است که یک پهنای باند بالا ارائه می دهد و یک تکنولوژی قابل اعتماد و کارآمد است. FTTH با توجه به ارائه پهنای باند بسیار بالا ولی هزینه آن در تجهیزات شبکه بسیار بالا نیست. FTTH می تواند سرعت اتصال سریع تر و ظرفیت انتقالی بیشتر از twisted pair را ارائه دهد.

 

مــحصولات مرتبط