کابل فیبر نوری فایبرلند MM 12Core OM3 Tight Buffer گالری تصاویر

کابل فیبر نوری فایبرلند MM 12Core OM3 Tight Buffer

محصول جدید

فیبر نوری ، رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه ای بوده که قطر هر یک از تارها نظیر قطر یک تار موی انسان است . تارهای فوق در کلاف هائی سازماندهی و کابل های نوری را بوجود می آورند. از فیبر نوری بمنظور ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی استفاده می شود.

 

تماس بگیرید

کابل فیبر نوری
پوشش ضد تولید گازهای سمی
Multi Mode Tight Buffered OM3
استفاده در داخل ساختمان
انعطاف پذیری بالا

فیبر نوری ، رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه ای بوده که قطر هر یک از تارها نظیر قطر یک تار موی انسان است . تارهای فوق در کلاف هائی سازماندهی و کابل های نوری را بوجود می آورند. از فیبر نوری بمنظور ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی استفاده می شود.

 

مــحصولات مرتبط