کابل فیبر نوری فایبرلند SM 24Core Steel Armoured D گالری تصاویر

کابل فیبر نوری فایبرلند SM 24Core Steel Armoured D

محصول جدید

فیبر نوری ، رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه ای بوده که قطر هر یک از تارها نظیر قطر یک تار موی انسان است . تارهای فوق در کلاف هائی سازماندهی و کابل های نوری را بوجود می آورند. از فیبر نوری بمنظور ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی استفاده می شود.

 

تماس بگیرید

کابل فیبر نوری
پوشش فلزی - زیر خاکی - ضد جونده
Single Mode Steel Armoured,Double Jacket
24 کور

فیبر نوری ، رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه ای بوده که قطر هر یک از تارها نظیر قطر یک تار موی انسان است . تارهای فوق در کلاف هائی سازماندهی و کابل های نوری را بوجود می آورند. از فیبر نوری بمنظور ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی استفاده می شود.

 

مــحصولات مرتبط