کلید تک پل باریک لگراند 77000 گالری تصاویر

کلید تک پل باریک لگراند 77000

محصول جدید

كلید یک پل لگراند به زبان ساده وسیله ایست كه از آن برای قطع و وصل كردن یك مدار الكتریكی از یک نقطه به كار می رود. كلیدها در واقع بر سر راه جریان برق و سیم منتهی به مصرف كننده ها قرار می گیرند. کلیدهای یک پل که در برق ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند.

تماس بگیرید

سفید
کلید تک پل باریک لگراند
لگراند
فرانسه
77000

كلید یک پل لگراند به زبان ساده وسیله ایست كه از آن برای قطع و وصل كردن یك مدار الكتریكی از یک نقطه به كار می رود. كلیدها در واقع بر سر راه جریان برق و سیم منتهی به مصرف كننده ها قرار می گیرند. کلیدهای یک پل که در برق ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند.

مــحصولات مرتبط