کليد تک پل پهن لگراند گالری تصاویر

کليد تک پل پهن لگراند

محصول جدید

كلید یک پل لگراند به زبان ساده وسیله ایست كه از آن برای قطع و وصل كردن یك مدار الكتریكی از یک نقطه به كار می رود. كلیدها در واقع بر سر راه جریان برق و سیم منتهی به مصرف كننده ها قرار می گیرند. کلیدهای یک پل که در برق ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند.

تماس بگیرید

کليد تک پل پهن
لگراند
فرانسه
100 تایی
077010

كلید یک پل لگراند به زبان ساده وسیله ایست كه از آن برای قطع و وصل كردن یك مدار الكتریكی از یک نقطه به كار می رود. كلیدها در واقع بر سر راه جریان برق و سیم منتهی به مصرف كننده ها قرار می گیرند. کلیدهای یک پل که در برق ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند.

مــحصولات مرتبط