کادر 8 ماژول 4 خانه ترانک لگراند گالری تصاویر

کادر 8 ماژول 4 خانه ترانک لگراند

محصول جدید

این محصول لگراند سفید رنگ می باشد و برای نصب روکار و توکار کاربرد دارد. از نظر اندازه، در این کادر چهار عدد پریز برق سفید یا هشت عدد پریز شبکه باریک می توان نصب کرد.

تماس بگیرید

سفید
لگراند
فرانسه
078808

این محصول لگراند سفید رنگ می باشد و برای نصب روکار و توکار کاربرد دارد. از نظر اندازه، در این کادر چهار عدد پریز برق سفید یا هشت عدد پریز شبکه باریک می توان نصب کرد.

مــحصولات مرتبط