حلقه چنگکی تکی لگراند گالری تصاویر

حلقه چنگکی تکی لگراند

محصول جدید

حلقه چنگکی تکی لگراند مدل 080261 برای نصب کلید و پریز توکار چنگکی لگراند به کار می رود . حلقه چنگکی نقش اسکلت و چهار چوب داخلی برای کلید و پریز ایفا می کند و باعث می شود پریز یا کلید در جای خود محکم و بدون حرکت بماند.

تماس بگیرید

مشکی
لگراند
فرانسه
080261

حلقه چنگکی تکی لگراند مدل 080261 برای نصب کلید و پریز توکار چنگکی لگراند به کار می رود . حلقه چنگکی نقش اسکلت و چهار چوب داخلی برای کلید و پریز ایفا می کند و باعث می شود پریز یا کلید در جای خود محکم و بدون حرکت بماند.

مــحصولات مرتبط