کابل شبکه لگراند CAT5E U-UTP PVC 305m گالری تصاویر

کابل شبکه لگراند CAT5E U-UTP PVC 305m

محصول جدید

ابزاری ایست که برای اتصال وسایل به شبکه استفاده می شود. پچ کورد ها در سایز ها رنگ ها و مدل های مختلف به بازار عرضه می شوند.

شیلد ندارد. به صورت جعبه ای عرضه می شود.

تماس بگیرید

دارای تست فلوک
305m
CAT5e
طوسی
لگراند
فرانسه
032751

ابزاری ایست که برای اتصال وسایل به شبکه استفاده می شود. پچ کورد ها در سایز ها رنگ ها و مدل های مختلف به بازار عرضه می شوند.

شیلد ندارد. به صورت جعبه ای عرضه می شود.

مــحصولات مرتبط