پچ پنل لگراند Cat6 STP 1U 24Port گالری تصاویر

پچ پنل لگراند Cat6 STP 1U 24Port

محصول جدید

پچ پنل‌ها از تعدادی پورت شبکه تشکیل شده‌اند و در رک قرار می گیرند.پچ پنل لگراندCat 6 STP دارای 24 پورت متناسب با نیاز یک سیستم شبکه و تعداد فعلی و آتی کلاینت‌ها که ممکن است تعداد پچ پنل‌ها در رک اصلی متغیر باشد، کشیده شود و شبکه در کل ساختمان در نهایت به پچ پنل وارد شده و ارتباط‌های شبکه را شکل می‌دهد. اتصال بین پریزهای فعال و پورت مورد نظر از هاب یا سوئیچ توسط یک کابل رابط صورت میگیرد.

تماس بگیرید

مشکی
Cat6 STP
24 پورت
لگراند
فرانسه
033563

پچ پنل‌ها از تعدادی پورت شبکه تشکیل شده‌اند و در رک قرار می گیرند.پچ پنل لگراندCat 6 STP دارای 24 پورت متناسب با نیاز یک سیستم شبکه و تعداد فعلی و آتی کلاینت‌ها که ممکن است تعداد پچ پنل‌ها در رک اصلی متغیر باشد، کشیده شود و شبکه در کل ساختمان در نهایت به پچ پنل وارد شده و ارتباط‌های شبکه را شکل می‌دهد. اتصال بین پریزهای فعال و پورت مورد نظر از هاب یا سوئیچ توسط یک کابل رابط صورت میگیرد . بدیهی است که به ازای تک تک پریزهای دیواری ، یک پورت متناظر بر روی تابلوی Patch panel وجود خواهد داشتاین محصول فضایی معادل 1 یونیت اشغال می کند.

مــحصولات مرتبط