پچ پنل لگراند Cat6a STP 1U 24Port گالری تصاویر

پچ پنل لگراند Cat6a STP 1U 24Port

محصول جدید

پچ پنل‌ها از تعدادی پورت شبکه تشکیل شده‌اند و در رک قرار می گیرند. پچ پنل لگراند Cat6a STP 1U 24Port  متناسب با نیاز یک سیستم شبکه و تعداد فعلی و آتی کلاینت‌ها که ممکن است تعداد پچ پنل‌ها در رک اصلی متغیر باشد، کشیده شود و شبکه در کل ساختمان در نهایت به پچ پنل وارد شده و ارتباط‌های شبکه را شکل می‌دهد.

تماس بگیرید

مشکی
Cat6a STP
24 پورت
لگراند
فرانسه
033573

پچ پنل‌ها از تعدادی پورت شبکه تشکیل شده‌اند و در رک قرار می گیرند. پچ پنل لگراند Cat6a STP 1U 24Port  متناسب با نیاز یک سیستم شبکه و تعداد فعلی و آتی کلاینت‌ها که ممکن است تعداد پچ پنل‌ها در رک اصلی متغیر باشد، کشیده شود و شبکه در کل ساختمان در نهایت به پچ پنل وارد شده و ارتباط‌های شبکه را شکل می‌دهد. اتصال بین پریزهای فعال و پورت مورد نظر از هاب یا سوئیچ توسط یک کابل رابط صورت میگیرد . بدیهی است که به ازای تک تک پریزهای دیواری ، یک پورت متناظر بر روی تابلوی Patch panel وجود خواهد داشت این محصول فضایی معادل 1 یونیت اشغال می کند.

مــحصولات مرتبط