پارتیشن نیمه ارتفاع ترانک لگراند 105x50 گالری تصاویر

پارتیشن نیمه ارتفاع ترانک لگراند 105x50

محصول جدید

پارتیشن نیمه ارتفاع 50 لگراند فرانسه یکی از قطعات تجهیزات جانبی ترانکینگ ها می باشد که قابلیت نصب در فضای خالی ترانک را دارد و وظیفه جدا سازی مسیر عبور سیم و کابل های مختلف را بر عهده دارد.

تماس بگیرید

250 g
سفید
50 سانتی متر
2 متر
پلاستیکی
لگراند
فرانسه
010582

پارتیشن نیمه ارتفاع 50 لگراند فرانسه یکی از قطعات تجهیزات جانبی ترانکینگ ها می باشد که قابلیت نصب در فضای خالی ترانک را دارد و وظیفه جدا سازی مسیر عبور سیم و کابل های مختلف را بر عهده دارد.

مــحصولات مرتبط