زاویه داخلی لگراند ارتفاع 50 گالری تصاویر

زاویه داخلی لگراند ارتفاع 50

محصول جدید

قطعه ای است که می تواند جهت یکپارچه سازی مسیر عبور کابلها و سیمها ، دو شاخه ترانکینگ مجزا را به یکدیگر متصل کند. این محصول همانطور که از نامش مشخص است برای اتصال دو شاخه ترانکینگ در گوشه های داخلی دیوار استفاده می شود و جنس آن از PVC مقاوم می باشد.یکی از ویژگی های زاویه داخلی ارتفاع 50 لگراند قابلیت تغییر زاویه از 85 تا 95 درجه است و برای عمق های 50 میلیمتر بدون پارتیشن قابل استفاده است.

تماس بگیرید

سفید
50
پلاستیکی
لگراند
فرانسه
010602

قطعه ای است که می تواند جهت یکپارچه سازی مسیر عبور کابلها و سیمها ، دو شاخه ترانکینگ مجزا را به یکدیگر متصل کند. این محصول همانطور که از نامش مشخص است برای اتصال دو شاخه ترانکینگ در گوشه های داخلی دیوار استفاده می شود و جنس آن از PVC مقاوم می باشد.یکی از ویژگی های زاویه داخلی ارتفاع 50 لگراند قابلیت تغییر زاویه از 85 تا 95 درجه است و برای عمق های 50 میلیمتر بدون پارتیشن قابل استفاده است.

مــحصولات مرتبط