زاويه خارجی لگراند ارتفاع 50 گالری تصاویر

زاويه خارجی لگراند ارتفاع 50

محصول جدید

این قطعه با توجه به نامش جهت اتصال دو شاخه ترانکینگ لگراند مجزا در گوشه های خارجی یک دیوار مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند جهت ایجاد مسیری یکپارچه برای عبور سیمها و کابلهای مختلف به کار رود، از زاویه خارجی ارتفاع 50 لگراند برای عمق های 50 میلیمتر بدون پارتیشن استفاده می شود و قابلیت تغییر زاویه از 60 تا 120 درجه را دارد.

تماس بگیرید

پلاستیکی
سفید
لگراند
فرانسه
010622

این قطعه با توجه به نامش جهت اتصال دو شاخه ترانکینگ لگراند مجزا در گوشه های خارجی یک دیوار مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند جهت ایجاد مسیری یکپارچه برای عبور سیمها و کابلهای مختلف به کار رود، از زاویه خارجی ارتفاع 50 لگراند برای عمق های 50 میلیمتر بدون پارتیشن استفاده می شود و قابلیت تغییر زاویه از 60 تا 120 درجه را دارد.

مــحصولات مرتبط