قطعه اتصال بدنه گیره ای ترانک لگراند 80x35 گالری تصاویر

قطعه اتصال بدنه گیره ای ترانک لگراند 80x35

محصول جدید

یکی از تجهیزات جانبی ترانکینگ ها که برای هم تراز کردن یا ردیف کردن ترانک ها هنگام نصب روی دیوار یا کف مورد استفاده قرار می گیرد و نام دیگر این محصول قطعه اتصال بدنه خاری می باشد. این قطعه برای پوشاندن فاصله بین دو شاخه ترانکینگ در امتداد هم و به صورت موازی استفاده می گردد.

تماس بگیرید

سفید
لگراند
فرانسه
010691

یکی از تجهیزات جانبی ترانکینگ ها که برای هم تراز کردن یا ردیف کردن ترانک ها هنگام نصب روی دیوار یا کف مورد استفاده قرار می گیرد و نام دیگر این محصول قطعه اتصال بدنه خاری می باشد. این قطعه برای پوشاندن فاصله بین دو شاخه ترانکینگ در امتداد هم و به صورت موازی استفاده می گردد.

مــحصولات مرتبط