قطعه اتصال بدنه چسبی ترانک لگراند 80x35 گالری تصاویر

قطعه اتصال بدنه چسبی ترانک لگراند 80x35

محصول جدید

درزگیر چسبی بدنه ترانکینگ لگراند با کد کالای 010692 طراحی شده برای تمامی ترانکینگ های لگراند می باشد. درزگیر بدنه ترانکینگ لگراند برای پوشش درز بین اتصال دو شاخه ترانکینگ لگراند بعد از نصب به کار می رود.

تماس بگیرید

پلاستیکی
سفید
لگراند
فرانسه
010692

درزگیر چسبی بدنه ترانکینگ لگراند با کد کالای 010692 طراحی شده برای تمامی ترانکینگ های لگراند می باشد. درزگیر بدنه ترانکینگ لگراند برای پوشش درز بین اتصال دو شاخه ترانکینگ لگراند بعد از نصب به کار می رود.

مــحصولات مرتبط