زاویه تخت ترانک لگراند 105x50 گالری تصاویر

زاویه تخت ترانک لگراند 105x50

محصول جدید

از زاویه های تخت به جهت تغییر مسیر یک ترانکینگ در یک مسیر صاف مورد استفاده قرار می گیرد . به طور واضح تر زمانی از این نوع زوایا استفاده می شود که مصرف کننده نیاز داشته باشد تا مسیر ترانکینگ بر روی یک سطح به صورت L تغییر مسیر پیدا کند.

تماس بگیرید

105X50 mm
سفید
لگراند
فرانسه
UPVC
یک عدد
کارتن
10 عدد
010785

از زاویه های تخت به جهت تغییر مسیر یک ترانکینگ در یک مسیر صاف مورد استفاده قرار می گیرد . به طور واضح تر زمانی از این نوع زوایا استفاده می شود که مصرف کننده نیاز داشته باشد تا مسیر ترانکینگ بر روی یک سطح به صورت L تغییر مسیر پیدا کند.

مــحصولات مرتبط