قطعه اتصال درب ترانک لگراند 85 گالری تصاویر

قطعه اتصال درب ترانک لگراند 85

محصول جدید

اتصال درب85 لگراند یکی از قطعاتی است که در دسته تجهیزات جانبی ترانکینگ ها قرار می گیرد و وظیفه آن اتصال درب ترانک به بدنه آن می باشد. به عنوان مثال پس از عبور سیم های از درون ترانکینگ برای محکم ماندن درب روی بدنه از اتصال درب 85 لگراند استفاده می شود

تماس بگیرید

PVC
سفید
لگراند
فرانسه
10 عدد
010802

اتصال درب85 لگراند یکی از قطعاتی است که در دسته تجهیزات جانبی ترانکینگ ها قرار می گیرد و وظیفه آن اتصال درب ترانک به بدنه آن می باشد. به عنوان مثال پس از عبور سیم های از درون ترانکینگ برای محکم ماندن درب روی بدنه از اتصال درب 85لگراند استفاده می شود

مــحصولات مرتبط