کادر 8 ماژول ترانک لگراند 85 گالری تصاویر

کادر 8 ماژول ترانک لگراند 85

محصول جدید

این فریم دارای چهار خانه است که انواع کلید و پریزهای مختلف را می توان داخل آنها قرار داد و روی بدنه ترانک جاسازی کرد ، این محصول قابلیت استفاده روی ترانکینگ با درب 85 میلیمتری را دارد و با استفاده از آن می توان 4 کلید یا 4 پریز مختلف را در کنارهم قرار داد تا مجموعه ای بهم پیوسته از تجهیزات الکترونیکی ایجاد شود.

تماس بگیرید

سفید
لگراند
فرانسه
010998

این فریم دارای چهار خانه است که انواع کلید و پریزهای مختلف را می توان داخل آنها قرار داد و روی بدنه ترانک جاسازی کرد ، این محصول قابلیت استفاده روی ترانکینگ با درب 85 میلیمتری را دارد و با استفاده از آن می توان 4 کلید یا 4 پریز مختلف را در کنارهم قرار داد تا مجموعه ای بهم پیوسته از تجهیزات الکترونیکی ایجاد شود.

مــحصولات مرتبط