سوکت 4 پین تلفن RJ11 گالری تصاویر

سوکت 4 پین تلفن RJ11

محصول جدید

سوکت تلفن RJ11 که مخصوص اتصال کابل خط تلفن می باشد . این سوکت چهار پین است و نسبت به سوکت گوشی تلفن بزرگتر است .

تماس بگیرید

مخصوص اتصال کابل خط تلفن
سوکت تلفن
100 عدد

سوکت تلفن RJ11 که مخصوص اتصال کابل خط تلفن می باشد . این سوکت چهار پین است و نسبت به سوکت گوشی تلفن بزرگتر است .

مــحصولات مرتبط