سوکت 2 پین تلفن RJ11 گالری تصاویر

سوکت 2 پین تلفن RJ11

محصول جدید

سوکت تلفن RJ11 که مخصوص اتصال کابل خط تلفن می باشد . این سوکت 2 پین است و نسبت به سوکت گوشی تلفن بزرگتر است .

تماس بگیرید

200 g
100 عدد
RJ11

سوکت تلفن RJ11 که مخصوص اتصال کابل خط تلفن می باشد . این سوکت 2 پین است و نسبت به سوکت گوشی تلفن بزرگتر است .

مــحصولات مرتبط