زاویه خارجی ترانک سوپیتا 100x50 گالری تصاویر

زاویه خارجی ترانک سوپیتا 100x50

محصول جدید

زاویه خارج 50×100 سوپیتا در دو رنگ سفید و طرح چوب تولید می شود که مشتریان می توانند متناسب با نیاز خود یکی از آنها را که هماهنگی بیشتری با فضای مورد نظرشان دارد انتخاب نمایند . این محصول یکی از تجهیزات جانبی ترانکینگ ها محسوب می شود که برای ایجاد یک مسیر سازمان یافته و یک پارچه مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع از اتصال دهنده های ترانک ها محسوب می گردد.

7,700 تومان

سوپیتا
ایران
50013
تراکینیگ
ABS
50*100

زاویه خارج 50×100 سوپیتا در دو رنگ سفید و طرح چوب تولید می شود که مشتریان می توانند متناسب با نیاز خود یکی از آنها را که هماهنگی بیشتری با فضای مورد نظرشان دارد انتخاب نمایند . این محصول یکی از تجهیزات جانبی ترانکینگ ها محسوب می شود که برای ایجاد یک مسیر سازمان یافته و یک پارچه مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع از اتصال دهنده های ترانک ها محسوب می گردد.

زاویه خارجی سوپیتا سایز 100×50 برای اتصال ترانکینگ ها در گوشه های خارجی دیوار استفاده می شود و می تواند دو شاخه ترانکینگ مجزا را به یکدیگر متصل نماید.

مــحصولات مرتبط