سه راهی ترانک سوپیتا 100x50 گالری تصاویر

سه راهی ترانک سوپیتا 100x50

محصول جدید

سه راهی ترانک 100 در 50 میلیمتر سوپیتا یکی از تجهیزات جانبی ترانکینگ ها می باشد که در زمان استفاده از چند شاخه ترانک مجزا به عنوان راهی برای خروج ترانک در سایزهای مختلف استفاده می شود هم چنین این محصول با دو رنگ مختلف طرح چوب و سفید تولید شده است که مشتریان می توانند متناسب با محل موردنظرشان یکی از این رنگ ها را انتخاب نمایند.

8,200 تومان

سه راهی ترانک 100 در 50 میلیمتر سوپیتا یکی از تجهیزات جانبی ترانکینگ ها می باشد که در زمان استفاده از چند شاخه ترانک مجزا به عنوان راهی برای خروج ترانک در سایزهای مختلف استفاده می شود هم چنین این محصول با دو رنگ مختلف طرح چوب و سفید تولید شده است که مشتریان می توانند متناسب با محل موردنظرشان یکی از این رنگ ها را انتخاب نمایند.

 

سه راهی سایز 100×50 سوپیتا می تواند سه شاخه ترانکینگ را به یکدیگر متصل نماید تا شبکه ای به هم پیوسته و منسجم برای عبور سیم ها و کابل ها فراهم گردد.

مــحصولات مرتبط