مسدود کننده ترانک سوپیتا 100x50 گالری تصاویر

مسدود کننده ترانک سوپیتا 100x50

محصول جدید

مسدود کننده ترانک 50×100 سوپیتا از قطعات جانبی یک ترانکینگ می باشد که شکلی مستطیلی دارد و جنس آن از PVC مقاوم بوده، از این محصول برای مسدود کردن انتهای ترانکینگ استفاده می شود که همانند یک درب عمل کرده و ترانک را به صورت محفظه ای دربسته یا کانالی یکپارچه در می آورد.

4,000 تومان

سفید
سوپیتا
ایران
100 عدد
50016
تراکینیگ
ABS
50*100

مسدود کننده ترانک 50×100 سوپیتا از قطعات جانبی یک ترانکینگ می باشد که شکلی مستطیلی دارد و جنس آن از PVC مقاوم بوده، از این محصول برای مسدود کردن انتهای ترانکینگ استفاده می شود که همانند یک درب عمل کرده و ترانک را به صورت محفظه ای دربسته یا کانالی یکپارچه در می آورد.

مــحصولات مرتبط