سه راهی ترانک سوپیتا 150x50 گالری تصاویر

سه راهی ترانک سوپیتا 150x50

محصول جدید

سه راهی ترانک150x50 سوپیتا محصولی است که در دسته تجهیزات جانبی قرار می گیرد و با نصب در مسیر ترانکینگها قابلیت خروج ترانک در سایزهای مختلف را دارد همچنین این سه راهی در زمانی استفاده می شود که شما نیاز به چند شاخه ترانک مجزا دارید و می خواهید مسیری یکپارچه با به کار بردن اتصالات مختلف ایجاد نمایید.

15,000 تومان

سفید
سوپیتا
ایران
50021
تراکینیگ
ABS
50*150

سه راهی ترانک 150x50سوپیتا محصولی است که در دسته تجهیزات جانبی قرار می گیرد و با نصب در مسیر ترانکینگها قابلیت خروج ترانک در سایزهای مختلف را دارد همچنین این سه راهی در زمانی استفاده می شود که شما نیاز به چند شاخه ترانک مجزا دارید و می خواهید مسیری یکپارچه با به کار بردن اتصالات مختلف ایجاد نمایید.

سه راهی ترانک سایز 150×50 سوپیتا این قابلیت را دارد تا سه شاخه ترانکینگ را به یکدیگر متصل نماید و شبکه ای به هم پیوسته و منسجم برای عبور کابل ها ایجاد کند

مــحصولات مرتبط