کیستون شبکه سوپیتا CAT6 UTP گالری تصاویر

کیستون شبکه سوپیتا CAT6 UTP

محصول جدید

کیستون یک قطعه کوچک است که رابط بین پریز شبکه و کابل شبکه و در نهایت رایانه است. کیستون معمولا به طور مجزا با توجه به نوع آن Cat6 یا Cat5 انتخاب می شود و در داخل پریز شبکه نصب می شود. معمولا روی تمام کیستون ها جدول رنگ وجود دارد و باید برای اتصال کابل شبکه مطابق با جدول رنگ عمل کرد.

تماس بگیرید

سوپیتا
ایران
50042
CAT6
UTP
کیستون شبکه

کیستون یک قطعه کوچک است که رابط بین پریز شبکه و کابل شبکه و در نهایت رایانه است. کیستون معمولا به طور مجزا با توجه به نوع آن Cat6 یا Cat5 انتخاب می شود و در داخل پریز شبکه نصب می شود. معمولا روی تمام کیستون ها جدول رنگ وجود دارد و باید برای اتصال کابل شبکه مطابق با جدول رنگ عمل کرد. کیستون در دو نوع Keystone FTP و Keystone UTP وجود دارد که Keystone FTP برای کابل های شیلد دار و Keystone UTP برای کابل های بدون شیلد استفاده می شود.

 

مــحصولات مرتبط