قاب پریز شبکه پهن سوپیتا 1 پورت گالری تصاویر

قاب پریز شبکه پهن سوپیتا 1 پورت

محصول جدید

بخش اصلی پریز شبکه کیستون KayStone نام دارد که کابل شبکه به آن متصل می شود. معمولاً پریز های شبکه از چند بخش مجزا تشکیل می شوند. چنانچه پریز توکار باشد شامل یک جعبه یا باکس است که قبل از گچ کاری در داخل دیوار کار گذاشته می شود. پس از پرس شدن کابل شبکه به KeyStone یک صفحه پلاستیکی به آن متصل میشود.

تماس بگیرید

45*45 میلی متر
قابلیت نصب انواع کیستون جهت نصب کیستون بر روی ماژول
سفید
سوپیتا
ایران
50046
قاب پریز شبکه

بخش اصلی پریز شبکه کیستون KayStone نام دارد که کابل شبکه به آن متصل می شود. معمولاً پریز های شبکه از چند بخش مجزا تشکیل می شوند. چنانچه پریز توکار باشد شامل یک جعبه یا باکس است که قبل از گچ کاری در داخل دیوار کار گذاشته می شود. پس از پرس شدن کابل شبکه به KeyStone یک صفحه پلاستیکی به آن متصل میشود و در نهایت این قاب پریز شبکه به باکس پیچ می شود و در نهایت چیزی که روی دیوار دیده می شود همین صفحه پلاستیکی است که به آن فیس پلیت Face Plate گفته می شود. این قاب جزئی از تجهیزات پسیو شبکه می باشد.

مــحصولات مرتبط