قوطی پریز روکار شبکه سوپیتا 80x80 گالری تصاویر

قوطی پریز روکار شبکه سوپیتا 80x80

محصول جدید

در یک شبکه کامپیوتری به قطعاتی که معمولاً به برق متصل شده و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال‌ ها نقش دارند و در اصطلاح به خودی خود فعالیت دارند، قطعات « فعال » یا Active گفته می​شود. مثل سوئیچ و مودم و …و به قطعاتی که به برق متصل نمی‌شوند و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال‌ ها نقشی ندارند.

تماس بگیرید

جهت نصب در شبکه
سفید
سوپیتا
ایران
50049
قوطی پریز روکار

در یک شبکه کامپیوتری به قطعاتی که معمولاً به برق متصل شده و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال‌ ها نقش دارند و در اصطلاح به خودی خود فعالیت دارند، قطعات « فعال » یا Active گفته می​شود. مثل سوئیچ و مودم و …و به قطعاتی که به برق متصل نمی‌شوند و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال‌ ها نقشی ندارند، و در حقیقت فعالیتی ندارند، در اصطلاح « نافعال » یا Passive گفته می​شود. مثل کابل و داکت و قوطی پریز و فیس پلیت و بک باکس و.... جزئی از تجهیزات پسیو شبکه است.

مــحصولات مرتبط