کادر پریز برق ترانک سوپیتا گالری تصاویر

کادر پریز برق ترانک سوپیتا

محصول جدید

این محصول که برای قرار دادن پریز برق روی بدنه ترانک قابل استفاده است، دارای 45*45 میلیمتر ابعاد بوده و در بسته بندی آن 40 24 عدد کادر تعبیه شده است. این محصول به شکل یک کادر تو خالی بوده که از آن برای نصب انواع پریز برق و شبکه روی ترانک می توان استفاده کرد.

تماس بگیرید

45*45 میلیمتر
سفید
سوپیتا
ایران
50015
کادر پریز برق
40 عدد

کادر پریز برق ترانک سوپیتا با پارت نامبر 50015 در رنگ سفید تولید و به بازار تجهیزات پسیو شبکه عرضه شده است. این محصول یک کادر جهت نصب پریز برق روی ترانک های 150*50، 105*50، 100*50 و 80*50 میلیمتری بوده و دارای جنسی از پلاستیک می باشد. این محصول که برای قرار دادن پریز برق روی بدنه ترانک قابل استفاده است، دارای 45*45 میلیمتر ابعاد بوده و در بسته بندی آن 40 24 عدد کادر تعبیه شده است. این محصول به شکل یک کادر تو خالی بوده که از آن برای نصب انواع پریز برق و شبکه روی ترانک می توان استفاده کرد. ترانک ها در تجهیزات شبکه ابزاری مشابه داکت هستند که از آن ها برای انجام کابل کشی در محیط های اداری یا مسکونی استفاده می شود.

 

مــحصولات مرتبط