کیستون شبکه سوپیتا CAT6 FTP گالری تصاویر

کیستون شبکه سوپیتا CAT6 FTP

محصول جدید

کیستون یک قطعه کوچک است که رابط بین پریز شبکه و کابل شبکه و در نهایت رایانه است. کیستون در دو نوع Keystone FTP و Keystone UTP وجود دارد که Keystone FTP برای کابل های شیلد دار و Keystone UTP برای کابل های بدون شیلد استفاده می شود.

تماس بگیرید

سوپیتا
ایران
24 عدد
50043
CAT6
FTP

کیستون معمولا به طور مجزا با توجه به نوع آن Cat6 یا Cat5 انتخاب می شود و در داخل پریز شبکه نصب می شود. معمولا روی تمام کیستون ها جدول رنگ وجود دارد و باید برای اتصال کابل شبکه مطابق با جدول رنگ عمل کرد. کیستون یک قطعه کوچک است که رابط بین پریز شبکه و کابل شبکه و در نهایت رایانه است. کیستون در دو نوع Keystone FTP و Keystone UTP وجود دارد که Keystone FTP برای کابل های شیلد دار و Keystone UTP برای کابل های بدون شیلد استفاده می شود.

 

مــحصولات مرتبط