پیگتیل فیبر نوری نگزنس SC UPC SM LSZH 1m گالری تصاویر

پیگتیل فیبر نوری نگزنس SC UPC SM LSZH 1m

محصول جدید

این پیگتیل از یک کابل فیبر نوری با یک سرکانکتور تشکیل شده است و سر دیگر آن با اتصالات دیگر جوش خورده و فیوژن می گردد. این پیگتیل فیبر نوری از یک کابل سینگل مد (G657.A1) برخوردار بوده و کانکتور آن از نوع SC/UPC بوده که سر فرول آن کاملا عمود می باشد. این پیگتیل قابل استفاده در پچ پنل هایی است امکان اتصال به کاستهای فیبر نوری را دارند.

تماس بگیرید

SC/UPC
سینگل مد (G657.A1)
1 متر
زرد
فیروزه ای
LSZH
N121.4MCY

این پیگتیل از یک کابل فیبر نوری با یک سرکانکتور تشکیل شده است و سر دیگر آن با اتصالات دیگر جوش خورده و فیوژن می گردد. این پیگتیل فیبر نوری از یک کابل سینگل مد (G657.A1) برخوردار بوده و کانکتور آن از نوع SC/UPC بوده که سر فرول آن کاملا عمود می باشد. این پیگتیل قابل استفاده در پچ پنل هایی است امکان اتصال به کاستهای فیبر نوری را دارند.

این مدل از پیگتیل فیبر نوری نگزنس از روکشی با جنس LSZH بهره برده که در ترکیبات آن هالوژن به کار نرفته است و در هنگام آتش سوزی، دود سمی ایجاد نخواهد شد. این پیگتیل دارای یک متر طول بوده ورنگ کابل این محصول زرد و رنگ کانکتور متصل به آن که از فرول سرامیکی برخوردار می باشد، فیروزه ای است.

 

مــحصولات مرتبط