پیگتیل فیبر نوری نگزنس LC UPC SM LSZH 1m گالری تصاویر

پیگتیل فیبر نوری نگزنس LC UPC SM LSZH 1m

محصول جدید

پیگتیل فیبر نوری N121.4TLY نگزنس یک کابل فیبرنوری بوده که از یک کانکتور در یک سر خود بهره می برد و سر دیگر که بدون کانکتور است، جوش فیبر نوری خواهد خورد.پیگتیل فیبرنوری نگزنس با پارت نامبر N121.4TLY از یک کانکتور LC UPC بهره برده است که رنگ آن آبی و سفید بوده و بر یک سر کابل قرار می گیرد. کابل استفاده در این محصول به رنگ زرد می باشد

تماس بگیرید

LC UPC
سینگل مد
1 متر
زرد
آبی و سفید
LSZH
N121.4TLY

پیگتیل فیبر نوری N121.4TLY نگزنس یک کابل فیبرنوری بوده که از یک کانکتور در یک سر خود بهره می برد و سر دیگر که بدون کانکتور است، جوش فیبر نوری خواهد خورد. این پیگتیل دارای یک متر کابل از نوع سینگل مد می باشد. این کابل با روکشی از جنس LSZH که فاقد هالوژن است، پوشیده شده و در هنگام احتراق باعث ایجاد دود سمی نخواهد گشت.

پیگتیل فیبرنوری نگزنس با پارت نامبر N121.4TLY از یک کانکتور LC UPC بهره برده است که رنگ آن آبی و سفید بوده و بر یک سر کابل قرار می گیرد. کابل استفاده در این محصول به رنگ زرد می باشد. ، قابل استفاده در پچ پنل های فیبر نوری خواهد بود.

مــحصولات مرتبط