درب نرم ترانک البرز 85

محصول جدید

ترانکینگها محفظه های دربسته ای هستند که کابلها و سیمهایی با حجم زیاد داخل آنها قرار می گیرند، حال برای اینکه ترانکینگ ها به کانال های امنی تبدیل گردند لازم است دارای درب های محکمی با قابلیت سفت شدن بالا باشند بنابراین باید درب ترانک کاملا روی بدنه چفت شود تا بر اثر ضربه یا عبور افراد درب ترانکینگ باز نشود و تجهیزات سیمکشی در معرض خطر و آسیب قرار نگیرند.

15,600 تومان

سفید
85 میلیمتریتراکینیگ
تراکینیگ
ABS
البرز
ایران

ترانکینگها محفظه های دربسته ای هستند که کابلها و سیمهایی با حجم زیاد داخل آنها قرار می گیرند، حال برای اینکه ترانکینگ ها به کانال های امنی تبدیل گردند لازم است دارای درب های محکمی با قابلیت سفت شدن بالا باشند بنابراین باید درب ترانک کاملا روی بدنه چفت شود تا بر اثر ضربه یا عبور افراد درب ترانکینگ باز نشود و تجهیزات سیمکشی در معرض خطر و آسیب قرار نگیرند.

درب انعطاف پذیر ترانکینگ البرز دارای عرضی برابر با 85 میلیمتر است که کاملا روی بدنه ترانک 105 در 50 چفت می شود و انعطاف پذیر بودن آن به این دلیل می باشد که گاهی لازم است مسیری یکپارچه با پیچ و خم برای عبور تجهیزات الکترونیکی ایجاد گردد که نرم بودن درب ترانکینگ البرز این امکان را فراهم می آورد.

مــحصولات مرتبط