پارتیشن ترانک البرز گالری تصاویر

پارتیشن ترانک البرز

محصول جدید

پارتیشن البرز یک قطعه از جنس پی وی سی است که در داخل ترانک قرار گرفته و آن را به قسمت های مختلف و مجزا تقسیم می کند. از این قطعه می توان برای تقسیم بندی فضای داخلی یک ترانکینگ استفاده کرد تا بتوان بدون ایجاد نویز کابل هایی با کاربری های مختلف را در کنار یکدیگر به کار برد.

9,800 تومان

ABS
سفید
تراکینیگ
البرز
ایزان

پارتیشن البرز یک قطعه از جنس پی وی سی است که در داخل ترانک قرار گرفته و آن را به قسمت های مختلف و مجزا تقسیم می کند. از این قطعه می توان برای تقسیم بندی فضای داخلی یک ترانکینگ استفاده کرد تا بتوان بدون ایجاد نویز کابل هایی با کاربری های مختلف را در کنار یکدیگر به کار برد همچنین پارتیشن بندی این امکان را برای کاربر فراهم می آورد تا مدیریت بهترو نظم بیشتری را روی سیستم سیمکشی محل مورد نظر خود اعمال نماید.

مــحصولات مرتبط