قطعه اتصال بدنه ترانک البرز

محصول جدید

قطعه اتصال ترانکینگ 50×150 البرز یکی از تجهیزات جانبی ترانکینگ ها می باشد که در ساخت آن از پی وی سی مرغوب استفاده شده است و نقش مهمی در ایجاد شبکه ای سازمان یافته و منسجم برای عبور انواع کابلهای ساختمانی دارد.وظیفه اصلی این قطعه ایجاد اتصال بین دو بدنه ترانکینگ مجزا است

3,100 تومان

تراکینیگ
ABS
سفید
البرز
ایران

قطعه اتصال ترانکینگ 50×150 البرز یکی از تجهیزات جانبی ترانکینگ ها می باشد که در ساخت آن از پی وی سی مرغوب استفاده شده است و نقش مهمی در ایجاد شبکه ای سازمان یافته و منسجم برای عبور انواع کابلهای ساختمانی دارد.وظیفه اصلی این قطعه ایجاد اتصال بین دو بدنه ترانکینگ مجزا است به این صورت که گاهی لازم است چند شاخه ترانک جدا از هم به یکدیگر وصل شوند تا هم طول بشتری پیدا کنند و هم پیوستگی آنها حفظ گردد که در این صورت استفاده از این قطعه کاملا ضروری می باشد.

مــحصولات مرتبط