قطعه اتصال درب ترانک البرز

محصول جدید

قطعه ای کوچک که برای اتصال محکم درب ترانکینگ به بدنه آن استفاده می شود و وجود آن سبب می شود تا درب کاملا روی بدنه چفت گردد و جلوی بازشدن ناگهانی آن هنگام برخورد اشیا یا افراد با ترانکینگ گرفته شود.

 

3,100 تومان

تراکینیگ
ABS
سفید
البرز
ایران

قطعه ای کوچک که برای اتصال محکم درب ترانکینگ به بدنه آن استفاده می شود و وجود آن سبب می شود تا درب کاملا روی بدنه چفت گردد و جلوی بازشدن ناگهانی آن هنگام برخورد اشیا یا افراد با ترانکینگ گرفته شود.

 

مــحصولات مرتبط