زاویه خارجی ترانک البرز گالری تصاویر

زاویه خارجی ترانک البرز

محصول جدید

زانویی خارجی ترانکینگ البرز از قطعات جانبی تولید شده برای اتصال ترانکینگ ها می باشد که با توجه به نامش جهت اتصال دو شاخه ترانک مجزا در گوشه های خارجی یک دیوار مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که انواع ترانکینگ البرز در شاخه های دو متری تولید می شوند

 

15,100 تومان

تراکینیگ
ABS
البرز
ایران

زانویی خارجی ترانکینگ البرز از قطعات جانبی تولید شده برای اتصال ترانکینگ ها می باشد که با توجه به نامش جهت اتصال دو شاخه ترانک مجزا در گوشه های خارجی یک دیوار مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که انواع ترانکینگ البرز در شاخه های دو متری تولید می شوند بنابراین در صورتی که مشتریان نیاز به متراژ بیشتری داشته باشند برای ایجاد کانال یا محفظه ای یکپارچه می توان از این قطعات جانبی اتصال دهنده برای این امر استفاده کرد.

 

مــحصولات مرتبط