کادر 45 دو ماژول البرز گالری تصاویر

کادر 45 دو ماژول البرز

محصول جدید

این محصول یکی از متعلقات ترانکینگ البرز سایز 50×105 می باشد که دارای ابعادی برابر با 45 در 45 میلیمتر بوده و شما می توانید انواع کلید یا پریز با اندازه 45 در 45 میلیمتر را داخل آن قرار داده و استفاده نمایید، این کادر در دسته محصولاتی قرار دارد که قابلیت جاسازی روی بدنه ترانکینگ البرز را دارند.

 

7,500 تومان

تراکینیگ
ABS
سفید
البرز
ایزان

این محصول یکی از متعلقات ترانکینگ البرز سایز 50×105 می باشد که دارای ابعادی برابر با 45 در 45 میلیمتر بوده و شما می توانید انواع کلید یا پریز با اندازه 45 در 45 میلیمتر را داخل آن قرار داده و استفاده نمایید، این کادر در دسته محصولاتی قرار دارد که قابلیت جاسازی روی بدنه ترانکینگ البرز را دارند.

 

مــحصولات مرتبط