کادر 45 شش ماژول البرز گالری تصاویر

کادر 45 شش ماژول البرز

محصول جدید

این محصول دارای سه خانه برای قرارگیری کلیدهای خاص و پریزهایی با سایز 45 در 45 میلیمتر است و شما می توانید با استفاده از آن به صورت هم زمان سه کلید و پریز مختلف را کنار یکدیگر قرار دهید. از ویژگی های این کادرها می توان به قابلیت نصب شدن روی ترانکینگ البرز را دارند و می توان با استفاده از آنها مجموعه ای به هم پیوسته از تجهیزات الکترونیکی را در یک ترانکینگ کنارهم داشت.

 

11,100 تومان

45*45
تراکینیگ
ABS
البرز
ایران

این محصول دارای سه خانه برای قرارگیری کلیدهای خاص و پریزهایی با سایز 45 در 45 میلیمتر است و شما می توانید با استفاده از آن به صورت هم زمان سه کلید و پریز مختلف را کنار یکدیگر قرار دهید. از ویژگی های این کادرها می توان به قابلیت نصب شدن روی ترانکینگ البرز را دارند و می توان با استفاده از آنها مجموعه ای به هم پیوسته از تجهیزات الکترونیکی را در یک ترانکینگ کنارهم داشت.

 

مــحصولات مرتبط