فیس پلیت تک پورت پهن KOTZOLT گالری تصاویر

فیس پلیت تک پورت پهن KOTZOLT

محصول جدید

این محصول  برای اتصال سریع سیم مسی وترمینال با قابلیت اتصال همزمان دو سیم جهت سری کردن سوکت‌های تلفن داراست

تماس بگیرید

سفید
فیس پلیت تک پورت پهن
البرز
ایران

این محصول  برای اتصال سریع سیم مسی وترمینال با قابلیت اتصال همزمان دو سیم جهت سری کردن سوکت‌های تلفن داراست

مــحصولات مرتبط