کارت پاناسونیک KX-TDA6111

محصول جدید

کارت KX-TDE611 برای ارتباط بین شلف اولیه TDE600 و TDA600 و یا دومین یا سومین شلف توسعه TDE620 و TDA620 این کارت روی کارت TDA6110 نصب میشود و نیازی به جای خالی در سانترال ندارد.

4,179,000 تومان

• کابل و کارت جهت اتصال باکسTDA620 به TDA620 - کابل و کارت جهت اتصال باکسTDE620 به TDE620
TDA620 - TDE620

کارت KX-TDE611 برای ارتباط بین شلف اولیه TDE600 و TDA600 و یا دومین یا سومین شلف توسعه TDE620 و TDA620 این کارت روی کارت TDA6110 نصب میشود و نیازی به جای خالی در سانترال ندارد.

قابلیت اتصال باکس TDA620 به TDA620

قابلیت اتصال باکس TDE620 به TDE620

کارت ارتقا بر روی کارت TDA6110

جهت تعریف کابین افزایشی TDA620 برای انتقال و یکپارچه شدن سانترال TDA600 وTDA620

مــحصولات مرتبط