کارت پاناسونیک KX-TDA6110

محصول جدید

کارت لینک پاناسونیک مدل KX-TDA6110 برای اتصال شلف TDA620 و TDE620 به مرکز تلفن TDA600 و یا TDE600 مورد استفاده قرار می گیرد.

4,179,000 تومان

• کابل و کارت جهت اتصال باکسTDA600 به TDA620 - کابل و کارت جهت اتصال باکسTDE600 به TDE620
TDA600 - TDE600
کارت لینک
BUS-M

کارت لینک پاناسونیک مدل KX-TDA6110 برای اتصال شلف TDA620 و TDE620 به مرکز تلفن TDA600 و یا TDE600 مورد استفاده قرار می گیرد. ازطریق کارت KX-TDA6110 می توان کارت های داخلیو شهری را وی شلف توسعه داد و اضافه نمود.

کاّل لینک 6110 سانترال TDA600 پاناسونیک

کابل و کارت جهت لینک باکس TDE600 به TDE620

کابل و کارت جهت لینک باکس TDA600 به TDA620

ساخت ویتنام

مــحصولات مرتبط