کارت پاناسونیک KX-TDA0172

محصول جدید

کارت خطوط داخلی دیجیتال دارای 16 پورت برای قرار گرفتن داخلی دیجیتال روی مراکز تلفن TDA و TDE مورد استفاده قرار می گیرد. برای اتصال گوشی های دیجیتال پاناسنیک نظیر KX-T7665، KX-DT333، KX-DT343 و .... به مرکزتلفن پاناسونیک از این کارت استفاده می شود.

2,363,000 تومان

16
16 کانال داخلی دیجیتال DLC16
TDA100 / TDE100 - TDE200 / TDA200 - TDE600 / TDA600

کارت خطوط داخلی دیجیتال دارای 16 پورت برای قرار گرفتن داخلی دیجیتال روی مراکز تلفن TDA و TDE مورد استفاده قرار می گیرد. برای اتصال گوشی های دیجیتال پاناسنیک نظیر KX-T7665، KX-DT333، KX-DT343 و .... به مرکزتلفن پاناسونیک از این کارت استفاده می شود.

دستگاه های سانترال قابلیت های فراوانی از جمله اختصاص داخلی های مجزا به کارمندان را به کاربر می دهند. اما با اضافه کردن انواع کارت سانترال می توان به این قابلیت ها و ویژگی ها افزود. کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0172، 16 داخلی دیجیتال به دستگاه های سانترال اضافه می نماید که می توان با استفاده از DXDP 16 داخلی دیجیتال دیگر نیز به دستگاه افزود.

مــحصولات مرتبط