ترمینال 100 زوج کروز اپن

محصول جدید

مورد استفاده در محیط های داخل مثل سالن های MDF و محیط بیرونی جهت اتصال کابل های مسی

تماس بگیرید

1110 گرم
ترمینال 100 زوجی
نیک برش
NB120

مورد استفاده در محیط های داخل مثل سالن های MDF و محیط بیرونی جهت اتصال کابل های مسی

مشخصات فنی:  

قابلیت رانژه نمودن سیم با قطرهای 0/4 , 0/6

امکان نصب فیوز محافظتی بر روی ترمینال های نرمالی اپن (N.O.) جهت حفاظت خطوط مشترکین در مقابل ولتاژ و جریان های ناخواسته در محیط های داخلی مثل MDF

ارتباط مستقیم خطوط تلفن به یکدیگر در ترمینالهای نرمالی کلوز (N.C.) و استفاده از ایزوله جهت قطع جریان در این ترمینال ها

استاندارد تیغه ها: IDC, DIN41611, Part6; IEC 352-4-2

الزامات الکتریکی ومکانیکی درنظرگرفته شده دراین محصول مطابق با استانداردIEC-60512-2 می باشد​

متعلقات:

ماژول اتصالی (نرمالی اپن ) 8 زوجی یا 10 زوج

فریم نگهدارنده

حلقه محافظ کابل

نگهدارنده کارت

کارت

قطعه شماره دار

سیم اتصال زمین

مــحصولات مرتبط