ترمینال 100 زوج کروز کلوز

محصول جدید

اتصال مستقیم کابلهای مسی( 0.65mm – 0.4 mm ( AWG26….22با عایق پلاستیکی

قابل استفاده در محیط داخلی(مثل ام دي اف ) و محیط بیرون

برای استفاده خطوط مخابراتی شرکتها و ادارات دولتی

تماس بگیرید

1120 گرم
نیک برش
NB121
کروز

اتصال مستقیم کابلهای مسی( 0.65mm – 0.4 mm ( AWG26….22با عایق پلاستیکی

قابل استفاده در محیط داخلی(مثل ام دي اف ) و محیط بیرون

برای استفاده خطوط مخابراتی شرکتها و ادارات دولتی

مشخصات فنی:  

قابلیت رانژه نمودن سیم با قطرهای 0/4 , 0/6

امکان نصب فیوز محافظتی بر روی ترمینال های نرمالی اپن (N.O.) جهت حفاظت خطوط مشترکین در مقابل ولتاژ و جریان های ناخواسته در محیط های داخلی مثل MDF

ارتباط مستقیم خطوط تلفن به یکدیگر در ترمینالهای نرمالی کلوز (N.C.) و استفاده از ایزوله جهت قطع جریان در این ترمینال ها

استاندارد تیغه ها: IDC, DIN41611, Part6; IEC 352-4-2

الزامات الکتریکی ومکانیکی درنظرگرفته شده دراین محصول مطابق با استانداردIEC-60512-2 می باشد​

مــحصولات مرتبط