پست 100زوج پلاستیکی

محصول جدید

 کلیه مسیرهای ارتباطی کابلی اعم از برق، تلفن، تصویر دارای نقاطی برای اتصال یا تقسیم می باشند. در بستر سازی مخابراتی برای سامان دهی این نقاط از پست های مخابراتی استفاده می شود. پست های مخابراتی( پست مخابراتی کروز ۱۰۰ زوج ) بر اساس محلی هستند که کابل یا کابل های با ظرفیت بالاتر وارد آن می شود و کابل های با ظرفیت کمتر برای مشترکین یا بخشی از داخلی ها از آن خارج می شود.

تماس بگیرید

mm 320* 216 *75
PT-2068 C
کروز

 

کلیه مسیرهای ارتباطی کابلی اعم از برق، تلفن، تصویر دارای نقاطی برای اتصال یا تقسیم می باشند. در بستر سازی مخابراتی برای سامان دهی این نقاط از پست های مخابراتی استفاده می شود. پست های مخابراتی( پست مخابراتی کروز ۱۰۰ زوج ) بر اساس محلی هستند که کابل یا کابل های با ظرفیت بالاتر وارد آن می شود و کابل های با ظرفیت کمتر برای مشترکین یا بخشی از داخلی ها از آن خارج می شود. برای نمونه پست های مخابراتی نصب شده روی دیوار کوچه ها یا ورودی ساختمان ها نمونه هایی از پست های تلفن می باشند، که کابل های تلفن از مرکز مخابرات وارد آن شده و از سمت دیگر تلفن های منازل و ادارات از آن خارج می شود. درون پست ها برای محل اتصال از ترمینال های ایستاده پیچی یا از ترمینال های کروز برای اتصال کابل ها استفاده می شود.

پست مخابراتی کروز ۱۰۰ زوج جعبه های فلزی هستند که جهت قرار گیری تعداد ۱۰ عدد از ترمینالهای مخابراتی با مشخصات ذیل تولید میشود.

قابلیت 100 خط تلفن

دارای قفل

قابلیت نصب روی دیوار و توکار

45 IP

ابعاد mm 320* 216 *75

مــحصولات مرتبط