پست 200 زوج فلزی گالری تصاویر

پست 200 زوج فلزی

محصول جدید

درب این پست ها مجهز به قفل 4 پر می باشد و همچنین درب های این پست ها قابلیت جابه جا شدن را دارند ،لنگه چپ و راست نصب می گردد.

تماس بگیرید

فلزی
PT-2075 B

درب این پست ها مجهز به قفل 4 پر می باشد و همچنین درب های این پست ها قابلیت جابه جا شدن را دارند ،لنگه چپ و راست نصب می گردد.

قابلیت نصب روی دیوار

دارای قفل

ابعاد 50*45*12

داری IP45

مــحصولات مرتبط