پست فلزی 200 زوج بارانی گالری تصاویر

پست فلزی 200 زوج بارانی

محصول جدید

جنس بدنه این پست ها فلزی می باشد . دارای قفل 4 پرمی باشد . قابلیت ویژه این پست این می باشد که درب و قاب دور که روی کار نمایان است جدا شده تا در هنگام نصب آسیب نبیند.

تماس بگیرید

فلزی
PT- 200

جنس بدنه این پست ها فلزی می باشد . دارای قفل 4 پرمی باشد . قابلیت ویژه این پست این می باشد که درب و قاب دور که روی کار نمایان است جدا شده تا در هنگام نصب آسیب نبیند.

قابلیت استفاده در فضای باز

قابلیت نصب برروی سکوی بتونی و فلزی

دارای IP 55 بارانی

قابلیت اتصال 200 خط تلفن

مــحصولات مرتبط