کارت پاناسونیک KX-TDA0290 گالری تصاویر

کارت پاناسونیک KX-TDA0290

محصول جدید

کارت pri پاناسونیک TDA0290 با ارتباط با لینک پر ظرفیت e1 روی یک شماره تلفن ثابت 4 یا 5 یا 8 رقمی ظرفیت دریافت 30 تماس همزمان را دارد و تا 30 تماس همزمان خط مذکور اشغال نمی شود. کارت pri روی اسلات مرکز تلفن قرار گرفته و از طریق مودم e1 با مخابرات ارتباط برقرار می نماید.

3,727,000 تومان

30 کانال خط مخابراتی PRI
TDA100 / TDE100 - TDE200 / TDA200 - TDE600 / TDA600

کارت احتیاری  پاناسونیک  KX-TDA0290  ما در خط تلفن معمولی صرفآ یک کانال برای ارتباز داریم ولی در خط PRI تعداد کانال ها از یکی بیشتر است.در خط PRI ما با خرید هر لینک از شرکت مخابرات دارای 23 یا 30 کانال ورودی خواهیم بود.

از این کارت برای ارتباط داخلی بین دو مرکز سانترال نیز استفاده میشود.

ضمنآ جهت ارتباط بین دو مرکز سانترال فاصله دو دستگاه سانترال پاناسونیک نباید بیشتر از 70 متر باشد.

مــحصولات مرتبط