برق و الکترونیک

در این قسمت تجهیزات مرتبط با صنعت برق و الکترونیک مانند هوشمند سازی ، ارت ، UPS و غیره به فروش می رسد.

برق و الکترونیک