نگزنس 

 • پچ کورد فیبر نوری یک نوع کابل فیبر نوری است که دو سمتش به کانکتورهای فیبر نوری متصل شده است که از آن می توان به راحتی برای اتصال سوئیچ های فیبر نوری و دیگر تجهیزات مخابراتی استفاده نمود.

  تماس بگیرید
 • پچ کورد فیبر نوری نگزنس دارای یک کابل فیبر نوری به طول 5 متر بوده و در دو سر خود از کانکتورهایی با بدنه پلاستیکی برخوردار می باشد. این پچ کورد فیبر نوری که در بازار تجهیزات شبکه به عنوان یکی از محصولات نگزنس عرضه گردیده است، در دیتاسنترها و پچ پنل ها قابل استفاده می باشد.

  تماس بگیرید
 • پچ کورد فیبر نوری یک نوع کابل فیبر نوری است که دو سمتش به کانکتورهای فیبر نوری متصل شده است که از آن می توان به راحتی برای اتصال سوئیچ های فیبر نوری و دیگر تجهیزات مخابراتی استفاده نمود.دارای یک کابل فیبر نوری مالتی مد بوده که طول آن برابر با پنج متر است و به علت بهره مندی از هسته ای با قطر بزرگتر، می تواند سیگنال های بیشتری را منتقل کند. این محصول که در...

  تماس بگیرید
 • پچ کورد فیبر نوری یک نوع کابل فیبر نوری است که دو سمتش به کانکتورهای فیبر نوری متصل شده است که از آن می توان به راحتی برای اتصال سوئیچ های فیبر نوری و دیگر تجهیزات مخابراتی استفاده نمود.این نوع پچ کورد دارای دو عدد کانکتور داپلکس بوده که بر دو سر یک کابل فیبر نوری به طول 5 متر قرار گرفته اند

  تماس بگیرید
 • پچ کورد فیبر نوری یک نوع کابل فیبر نوری است،این پچ کورد در اتصالات داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.نوع فیبر استفاده شده در این پچ کورد فیبر نوری، سینگل مد بوده که در مقایسه با مالتی مدها از هسته کوچکتری برخوردار می باشد. در دو قسمت ابتدایی و انتهایی این کابل دو عدد کانکتور با ساختار داپلکس از نوع SC-LC قرار گرفته اند که به رنگ آبی هستند.

  تماس بگیرید
 • پچ کورد فیبر نوری یک نوع کابل فیبر نوری است که دو سمتش به کانکتورهای فیبر نوری متصل شده است .کانکتورهای به کار رفته در این پچ کورد از ساختار داپلکس برخوردار بوده و نوع آنها SC می باشد. این پچ کورد فیبر نوری در اتصال پچ پنل فیبر نوری به سوئیچ شبکه، دیتا سنترها و هچنین اتصال ورک استیشن ها به پریزهای دیواری مورد استفاده قرار می گیرند.

  تماس بگیرید
 • پچ کورد فیبر نوری یک نوع کابل فیبر نوری است ،این محصول دارای کابل سینگل مد بوده و در یک سر خود دارای دو کانکتور LC و در سر دیگر خود دارای دو کانکتور FC می باشد. کانکتور LC این محصول دارای بدنه ای پلاستیکی و فرول جنس سرامیکی بوده و کانکتور FC آن به صورت پیچشی متصل شده که بدنه فلزی، فرول و آستر سرامیکی می باشد

  تماس بگیرید
 • پچ کورد فیبر نوری یک نوع کابل فیبر نوری است که دو سمتش به کانکتورهای فیبر نوری متصل شده است،. طول کابل به کار رفته در این پچ کورد فیبر نوری برابر با 3 متر بوده و نوع آن سینگل مد می باشد.نگزنس دارای دو عدد کانکتور داپلکس از نوع SC-LC بوده که از رنگ آبی برخوردار هستند و در دو سر کابل سه متری قرار می گیرند.

  تماس بگیرید
 • پچ کورد فیبر نوری یک نوع کابل فیبر نوری است که دو سمتش به کانکتورهای فیبر نوری متصل شده است که از آن می توان به راحتی برای اتصال سوئیچ های فیبر نوری و دیگر تجهیزات مخابراتی استفاده نمود. پچ کورد فیبر نوری FC دارای کانکتور FC می باشد FC مخفف کانکتور ثابت می باشد. در پچ کورد FC فرول و آستر مورد استفاده در کانکتورها همانند کانکتور SC می باشد.

  تماس بگیرید
 • پیگتیل فیبر نوری نگزنس در واقع یک کابل فیبر نوری بوده که در یک سمت خود از یک کانکتور برخوردار بوده و در سمت دیگر فاقد کانکتور می باشد که توسط دستگاه فیوژن، به کابل های دیگر جوش داده می شود. کابل استفاده شده در این پیگتیل از نوع سینگل مد بوده و طول آن برابر با یک متر می باشد.

  تماس بگیرید